AB Svensk Bilprovning

AB Svensk Bilprovning är det statligt ägda företaget som utför bilbesiktningar. Företaget har drygt 2 000 medarbetare och genomför cirka 5,5 miljoner besiktningar per år på 180 order runt om i Sverige.

Bilprovningen grundades 1963 på uppdrag av riksdag och regering.

Den statligt ägda bilprovningen kan nås på följande telefonnummer: 0771-600 800

Organisationsnummer till AB Svensk bilprovning är 556089-5814.

Ägare i AB Svensk bilprovning

  • Svenska staten - 52%
  • Bilförsäkringsföretagen - 12%
  • Motorbranschens Riksförbund - 12%
  • Motormännens Riksförbund - 5%
  • Motorförarnas Helnykterhetsförbund- 5%
  • Kungliga Automobil Klubben - 5%
  • Svenska Taxiförbundet - 3%
  • Sveriges Åkeriföretag - 3%
  • Svenska Bussbranschens Riksförbund - 3%