Nya besiktningsregler den 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

  • De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.
  • Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor b.
  • Regeln om respittid* tas bort.

Följande fordon undantas från kravet på periodisk besiktning under förutsättning att de har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden:

  • Personbil, lastbil, buss, motorredskap klass I, A-traktor och EPA-traktor som är 50 år eller äldre.
  • Släpvagnar som är 50 år eller äldre och som dras av något av ovanstående fordon.
  • Motorcyklar som är 40 år eller äldre.

Följande fordon kan undantas från kravet på periodisk besiktning

  • Tävlingsfordon (personbil och motorcykel) med orange registreringsskylt.
  • Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, som utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) eller 40 år (motorcyklar) och sällan eller aldrig används i trafik. Förutsättningen är att nya fordon är registreringsbesiktade eller att redan registrerade fordon har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.
  • Fordon som befinner sig på vissa mindre öar utan fast förbindelse under förutsättning är att de har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden samt en giltig dispens.

Lagstiftningen trädde ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna börjar tillämpas först från den 20 maj 2018.

Observera att fordon som har körförbud fortsätter att ha körförbud även efter att de nya besiktningsreglerna börjar gälla.

Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du idag i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Det innebär att  du kan köra ditt fordon i tre veckor från påställningsdagen innan fordonet får körförbud. När de nya besiktningsreglerna börja gälla tas regeln om respittid bort men om du har har beviljats respittid innan den 20 maj 2018 så gäller den. Läs mer om respittid här.

Tillfällig övergångsregel underlättar övergången till nya besiktningsregler

I samband med att de nya besiktningsreglerna börjar tillämpas får vissa fordon en förkortad besiktningsperiod och därmed ett nytt datum för sin periodiska kontrollbesiktning nästa år. För vissa fordon innebär det att de får körförbud om de inte besiktas i tid. Var därför uppmärksam på att det datum för nästa kontrollbesiktning som anges på det senaste besiktningsprotokollet inte gäller för dessa fordon eftersom det baseras på de nuvarande besiktningsreglerna.

För att underlätta övergången kan du kontrollbesikta ditt fordon utanför dess ordinarie besiktningsperiod, mellan 1 januari – 19 maj 2018. Det gäller även för A-traktorer och traktor B, som blir besiktningspliktiga.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna. Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir besiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *